ОНХ-ийн сан нийт 10

Дээвэр засвар хийгдлээ
2016-02-25 14:12
Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх 1, 3, 5, 15 дугаар байрны 9,10 дугаар орцны дээвэр засварын ажлыг “Цахиурт Од газар” компани тендерт шалгарч гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэж дуусгалаа.
15-р байрны Фасад засвар
2016-02-25 13:43
2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын хүрээнд 1 блоктой 6 байр буюу 15-р байрны гадна фасад, дулаалгын ажлыг 116,289,960 төгрөгийг хөрөнгөөр “Дархан Хөлөг” ХК хийж гүйцэтгэлээ.
Ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөө
2015-03-31 13:10
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Нарт Дизайн" ХХК 88,8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2014-2030 он хүртэлхи сумын ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулаа.
Хог тээвэрлэх авто машин
2015-03-31 10:24
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 23,7 сая төгрөгөөр хог тээвэрлэх авто машин худалдан авч хүлээлгэн өглөө.
Цагдаагийн авто машин
2015-03-31 10:17
Сумын Цагдаагийн тасагт алсын дуудлагад явах УАЗ-469 авто машиныг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 25,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр худалдан авч хүлээлгэн өглөө.
Бетонон авто зам
2015-03-31 09:58
Цагаан худгаас 460м бетонон авто замын ажлыг "ПИ СИ ЭФ" ХХК 177,3 сая төгрөгийн өртгөөр гүйцэтгэлээ.