ОНХ-ийн сан нийт 12

Кодтой хаалга
2018-02-26 10:57
Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч С.Насанбат, Д.Амарсанаа, Ч.Оюунчулуун нар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилж өгсөн тус бүрийн 10,0 сая төгрөгөөр Шарын гол сумын 5 давхар байруудад 40 ширхэг төмөр кодтой хаалга хийгдсэн.
Ахмад настан болон хүүхдийн автобус
2018-02-26 10:44
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 46.0 сая төгрөгөөр ахмад настан болон хүүхдийн автобус худалдан авч хүлээлгэн өглөө.
Дээвэр засвар хийгдлээ
2016-02-25 14:12
Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх 1, 3, 5, 15 дугаар байрны 9,10 дугаар орцны дээвэр засварын ажлыг “Цахиурт Од газар” компани тендерт шалгарч гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэж дуусгалаа.
15-р байрны Фасад засвар
2016-02-25 13:43
2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын хүрээнд 1 блоктой 6 байр буюу 15-р байрны гадна фасад, дулаалгын ажлыг 116,289,960 төгрөгийг хөрөнгөөр “Дархан Хөлөг” ХК хийж гүйцэтгэлээ.
Ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөө
2015-03-31 13:10
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Нарт Дизайн" ХХК 88,8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2014-2030 он хүртэлхи сумын ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулаа.
Хог тээвэрлэх авто машин
2015-03-31 10:24
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 23,7 сая төгрөгөөр хог тээвэрлэх авто машин худалдан авч хүлээлгэн өглөө.