Үйл явдлын мэдээ нийт 82

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТИЙН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НАЙРАМДАЛ ТАЛБАЙД БОЛЛОО
2018-09-03 17:27
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТИЙН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НАЙРАМДАЛ ТАЛБАЙД БОЛЛОО Энэ хичээлийн жилд манай сумын сургуулийн өмнөх боловсролын 4 цэцэрлэгт 230 хүүхэд шинээр элсэн орж нийт 686 хүүхэд, Ерөнхий боловсролын 2 сургуульд 173 хүүхэд 1 дүгээр ангид..
ДАРХАН-УУЛ АЙМГМИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ШАРЫН ГОЛ СУМЫН ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ САНАЛ СОЛИЛЦОВ
2018-06-22 16:15
Цагдаагийн албаны тухай шинэчлэн батлагдсан хуулийн 62 дугаар зүйлийг үндэслэн Иргэний зөвлөлөөс иргэд олон нийтэд ажлаа танилцуулах, ГХУСА-д иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион ба..
БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОДЛОГО ХЯНАЛТЫН ХОРОО СУМЫН УУЛ УУРХАЙ ОЛБОРЛОЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ ,НӨХӨРЛӨЛҮҮДЭЭР ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ
2018-06-22 09:53
Байгаль орчин бодлого хяналтын хороон дарга М. Даландаваа, гишүүд Б. Батсүх, Х. Асальбек, Д.Энхцацраг нар 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Шарын гол сумын уул уурхай олборлож байгаа аж ахуйн нэгж ,нөхөрлөлүүдээр төлөвлөгөөт шалгалтаар явлаа. Шалгалтаар явах үед н..
БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2018-06-12 17:08
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 20, 151 дүгээр тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Шарын гол сумын БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДЭД 2018.06.12-ны өдөр сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Сургалтанд аймгийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль..
ШАРЫН ГОЛ СУМАНД СУМДЫН ИТХ-ЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, АЖИЛТНУУДАД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2018-06-08 17:35
Сумдын ИТХ-ын дарга, Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажилтнуудад хууль эрх зүйн болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт 2018.06.06-ний өдөр Шарын гол суманд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Сургалтад аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Хонгор..