Сумын ИТХ-ын мэдээ нийт 2

БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ
2017-12-08 11:20
Монгол Улсын Их хурлын Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд "Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга нартзориулсан сургалт"-ыг 2017 оны 11 дүгээр..
ШАРЫН ГОЛ СУМЫН ИТХ-ЫН 7 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС VII ХУРАЛДААН ХУРАЛДАВ
2017-11-30 14:48
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит бус VII хуралдаан хуралдаж дараахь асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд:1. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэмжээ, хүү, хугацааг батлах 2. Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл батлах 3. Сум..